Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna

ZIT

 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – najważniejsze informacje [broszura]
 
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to narzędzie, za pomocą którego realizowane będą strategie terytorialne, przede wszystkim dotyczące zintegrowanych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. ZIT, zgodnie z koncepcją Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, stanowić ma odejście od sztywnych granic administracyjnych JST i zwiększyć możliwości oddziaływania projektów unijnych.
Zgodnie z założeniami „Umowy Partnerstwa”, ZIT skierowane mają być do miejskich obszarów funkcjonalnych. Fakt ten wynika z silniejszego w obecnym programowaniu ukierunkowania na rozwój obszarów miejskich na szczeblu strategicznym. Adresatami ZIT-ów są między innymi miasta wojewódzkie i obszary z nimi powiązane, które charakteryzują się podobnymi cechami społeczno-gospodarczo-przestrzennymi. Podstawowym warunkiem realizacji formuły ZIT jest Strategia ZIT, określająca zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych, demograficznych i społecznych. Podstawą do wyznaczania obszaru realizacji „ZIT wojewódzkiego” jest dokument przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego pn. „Kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich”, który przekazany został samorządom województw w lutym 2013 r. W naszym województwie jako jedynym w kraju funkcjonować będą dwa ZIT-y. Powodem jest to, że obie stolice regionu dzieli zbyt duża odległość, stąd trudno mówić o jednym obszarze funkcjonalnym. W północnej części województwa Miejski Obszar Funkcjonalny tworzą Gorzów - rdzeń, gminy w strefie oddziaływania: Kłodawa, Santok, Deszczno i Bogdaniec. Natomiast w południowej części MOF Zielonej Góry tworzą miasto Zielona Góra i gminy: Świdnica, Czerwieńsk, Sulechów i Zabór. Na realizację ZIT na terenie MOF GW przeznaczono prawie 50 mln euro w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Środki w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla MOF Gorzowa Wlkp. będą wykorzystane na:
 • Zbrojenie terenów inwestycyjnych poprzez tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych (w tym na obszarze zdegradowanym lub na obszarze typu brown field). Przeprowadzane będą również kampanie promocyjne dotyczące terenów przeznaczonych pod inwestycje.– 4.000.000 EUR dotacji.
 • Promocję gospodarczą regionu, w tym organizację szerokiej lub kierunkowej kampanii promocyjnej regionu o charakterze kompleksowym na rynkach międzynarodowych, a także organizację krajowych lub międzynarodowych targów, misji gospodarczych, w ramach szerokiej lub kierunkowej kampanii promocyjnej regionu dla MŚP – 1.000.000 EUR dotacji.
 • Wspieranie efektywności energetycznej tj. głęboką modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach - 5.756.170 EUR dotacji.
 • Ograniczanie niskiej emisji w miastach poprzez  budowę lub przebudowę infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego, w tym ścieżki rowerowe czy  modernizację systemów oświetlenia ulic - 7.169.750 EUR dotacji.
 • Ochronę zasobów kultury i dziedzictwa naturalnego poprzez ochronę i zachowanie obiektów zabytkowych, przebudowę instytucji kultury, dostosowanie obiektów do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej oraz wykorzystanie dziedzictwa naturalnego i zasobów kultury do rozwoju turystyki - 2.745.000 EUR dotacji.
 • Transport drogowy. Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-, w tym z węzłami multimodalnymi - 6.500.000 EUR dotacji.
 • Rozwój obszarów zmarginalizowanych (rewitalizacja). Kompleksowa rewitalizacja fizyczna, gospodarcza i społeczna zdegradowanych obszarów, w tym przebudowa lub adaptacja zdegradowanych budynków, obiektów i terenów, a także  inwestycje dotyczące infrastruktury komunalnej i uporządkowania przestrzeni publicznej - 8.084.025 EUR dotacji.
 • Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym i ogólnym. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego  i ponadgimnazjalnego – 2.341.065 EUR dotacji.
 • Doskonalenie edukacji zawodowej poprzez rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego, tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz programy wspierające kształcenie zawodowe - 4.489.500 EUR dotacji.
 • Rozwój infrastruktury edukacyjnej. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego – 7.196.812 EUR dotacji.
SM
Stowarzyszenia i związki gminne do których należy Gmina Czarna
 • MOF
 • Lubuska Niebieska Tarcza
 • ANR
 • Lubuskie Warte Zachodu
 • Kraina szlaków turystycznych
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x