Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna

opłata za psa

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

W przypadku nabycia prawa do zwolnienia z opłaty- dokument potwierdzający podstawę zwolnienia (np. orzeczenie o niepełnosprawności, oświadczenia o samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa domowego, decyzja w sprawie podatku rolnego od gospodarstwa rolnego- nie dotyczy płatników podatku rolnego z terenu Gminy Kłodawa.

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Kłodawa

66-415 Kłodawa, ul. Gorzowska 40, sekretariat

tel. (95) 7216-660 email: sekretariat@klodawa.pl

III. SPRAWĘ PROWADZI

Referat Finansowo-Budżetowy

tel. (95) 7216-672

IV. OPŁATY

Nie dotyczy

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

 1. Osoby fizyczne i osoby prawne zobowiązane są złożyć niezwłocznie informację w prawie posiadania psa.
 2. Opłatę za psa wpłacana jest na rachunek bankowy organu podatkowego do 30 czerwca każdego roku podatkowego.
 3. W przypadku nie zgłoszenia posiadania psa następuje wszczęcie postępowania podatkowego z urzędu zakończone wydaniem decyzji bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca.

 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Wójta Gminy Kłodawa w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty przeciwko tej decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie..

VI. PODSTAWA PRAWNA

 1. Zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości uregulowane są ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz.849 ze. zm.).
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015r., poz. 613 ze.zm.)
 3. Uchwała Nr XXI/164/12 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

 

VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

 
 
Jacek Mazur
Stowarzyszenia i związki gminne do których należy Gmina Czarna
 • MOF
 • Lubuska Niebieska Tarcza
 • ANR
 • Lubuskie Warte Zachodu
 • Kraina szlaków turystycznych
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x